Share |

МРРБ стартира в Благоевград информационна кампания „Енергийно обновяване на българските домове”

На пресконференция днес в град Благоевград Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално постави началото на информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове”.

В нея взеха участие Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството; инж. Стоян Благоев, заместник-кмет и координатор по проекта от община Благоевград; Цветко Тужаров, представител на Проектния мениджър за Югозападен район, както и Костадин Николов, представител на Фонда за жилищно обновяване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

„Целта на информационната кампания, която стартираме днес в Благоевград, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Стремежът ни е да сме в услуга на гражданите, да успеем да им помогнем с експертни консултации и съвети, така че да ги активизираме и да улесним максимално процеса по кандидатстване по проекта.'', каза Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Информационни дни по проекта в град Благоевград ще се проведат в периода 08-10 октомври 2012 г. на следните локации:

08.10.2012 г. (понеделник)

Пред зала "22 септември" от 15 до 19 часа

09.10.2012 г. (вторник)

ж.к. Еленово, пред магазин „Валан“ от 15 до 19 часа

10.10.2012 г. (сряда)

ж.к. Струмско, пред РУМ от 15 до 19 часа

По време на информационните дни представители на дирекция „Жилищна политика“, на Проектния мениджър и на Фонда за жилищно обновяване ще са на разположение на гражданите и ще отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си.

„Много скоро гражданите сами ще усетят ползите от енергийното обновяване на жилищните сгради, което ще им осигури по-добри условия на живот и ще повиши качеството на жизнената среда. Намаляването на разходите за енергия над 50 %, удължаването на живота и експлоатационната годност на сградите, както и повишаването на цената на имотите са само част от предимствата на проекта.”, допълни Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика”, МРРБ.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Основните критерии, на които трябва да отговаря сградата, са: да е многофамилна жилищна сграда и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа; сградата да е проектирана преди 26 април 1999 г.; сградата да се намира в град Благоевград.

eXTReMe Tracker