Share |

В Благоевград започва подготовка за произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

Относно произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г. Районна избирателна комисия - Благоевград уведомява гласоподавателите на територията на Област Благоевград за сроковете, както следва:

1/ Гласоподаватели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си за това чрез заявление по образец до Общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато са подали заявление по Чл. 53, ал.1 от ИК – срок на подаване на заявлението до 27.12.2012 г.

2/ В срок до 12.01.2013 г. Общинската администрация издава Удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

3/ В срок до 19.01.2013 г. гласоподавателите подават до кмета на Общината /района/ кметството Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци в произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

eXTReMe Tracker