Share |

Утвърдиха състава на РИК Благоевград

С решение на Централната избирателна комисия е определен състава на РИК - Благоевград за предстоящите избори през май 2013 г.

За председател на комисията е утвърдена Елиана Спасова, зм.-председател ще с Йордан Симонски, а за секретар Асие Гадирова. Сред останалите членове на РИК са: Красимира Тагарева, Биляна Петачка, Спас Попадиин, Гергана Бечванова-Янчева и Бойка Юсева. По закон комисията ще встъпи в длъжност на 28 март.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му. Във връзка с предстоящите парламентарни избори на 12 май, се очаква днес в Благоевград да бъдат получени удостоверенията за гласуване в друго населено място, както и работните изборни списъци.

Документите ще бъдат разпределени по общини до края на седмицата, поясни секретарят на Областна администрация Диана Атанасова, която ще отговаря за организационни процес.

Сред задълженията на ОА влиза подсигуряване на зала за работа на ЦИК, печати , както и отпечатване на материали.

Във връзка със състава на РИК, преди седмица в Благоевград се проведе заседание, на което не бе постигнато съгласие за зам.-председател на Районна избирателна комисия. Тогава имаше дублиране на предложениета за мястото и неоттеглянето на нито едно от предложенията на ГЕРБ и „Коалиция за България".

eXTReMe Tracker