Share |

„Булгартабак” обяви нетна печалба от 90 милиона лева за 2012 година

Група „Булгартабак" приключва 2012 г. с консолидирана нетна печалба от около 90 млн. лв., съобщиха от холдинга.

Преди две седмици всички водещи предприятия в група „Булгартабак" отчетоха подобрения в индивидуалните си финансови резултати, спрямо тези от предходната година. Това сочат данните от публикуваните одитирани отчети за 2012 г.

Група „Булгартабак" продължава да бъде пазарен лидер в страната. Реализираният обем цигарена продукция на вътрешен пазар през 2012 г. е равен на обема, реализиран през 2011 г., въпреки намаленото потребление на цигари, вследствие от влязлата през месец юни забрана за пушене на закрити обществени места.

Като цяло група „Булгартабак" отчита ръст в пазарния дял на слимовите ни цигари, цигарите във формат 100's и десет късовите цигари и лек спад в обема на кингсайз продуктите ни. През 2012 г. групата пусна нови асортименти в най-бързо растящия сегмент 100's, както и три нови асортимента от водещия бранд Victory - Victory Menthol, Victory Gold 10's и Victory Blue 10's.

През изминалата 2012 г. износът на дружествата възлезе на 19 165 млн. къса, докато през 2011 г. е бил 15 649 млн. къса. Налице е ръст в натуралните обеми в размер на около 22,5%.

През изтеклата година бяха осъществени първите износи на цигари за държави от Азия, Африка и Карибския регион. Беше пусната линия за производство на цигари супер слимс 83 мм за износ.

През 2013 г. група "Булгартабак" ще продължи политиката си по продуктово обновяване и технологично модернизиране.

Група „Булгартабак" включва следните дружества: "Булгартабак - Холдинг" АД, София-БТ АД, Благоевград-БТ АД, "Булгартабак-Трейдинг" АД, Булгартабак-Трейд ФЗКО, Дубай, Обединени Арабски Емирства, „Асеновград-Табак" АД, „Хасково- Табак" АД, „Шумен-Табак" АД.

eXTReMe Tracker