Share |

Благотворителен коледен концерт „Талантливите деца на Благоевград”

На 04.12.2013 г. Фондация „Равен старт” организира Благотворителен коледен концерт, който ще се проведе в голямата зала на Народно Читалище „Никола Й. Вапцаров – 1866” Благоевград.

Концерта е в подкрепа на талантливи младежи, изявени в различни области – наука, изкуство или спорт, но в затруднено материално положение. Те са отличени с много високи постижения от олимпиади и състезания в различни области и имат силна мотивация да продължат успешното си развитие, въпреки финансовите бариери, с които се сблъскват ежедневно.

Всяко дете независимо от материалните възможности на семейството си трябва да получи равен шанс за развитие на своите способности.

Мероприятието цели да събере средства за повишаване на техните знания и умения, чрез заплащане на различни курсове и уроци и закупуване на учебни помагала и конкретни материални придобивки, необходими за развитието им.
Организаторите се надяват коледният благотворителен концерт да напълни залата на Читалище Благоевград с хора, съпричастни към каузата за подкрепа на талантливите децата.

Не можем да помогнем и на всички нуждаещи се деца, но можем малко от тях да направим щастливи, а това ще направи и нас по-добри.

Началото на концерта е 18.30 ч. Вход СВОБОДЕН.

eXTReMe Tracker