Share |

Попълват ТЕЛК към МБАЛ - Благоевград

Във връзка с промяна на нормативната уредба, „МБАЛ – Благоевград” АД търси да назначи специалисти за работа в ТЕЛК :
Очни болести ;
Пневмология ;
Фтизиатрия и психиатрия ;
Специалистите не следва да имат договор с НЗОК, могат да бъдат от други области в страната.
За целта да представят :
Заявление ;
CV ;
Копие от диплома за придобиване на специалност ;
Медицинско за работа ;
Заявленията да се входират в деловодството на лечебното заведение – 514 стая, ет 5, Административната сграда.
Телефон за контакти : 0879535225 – Иванка Солачка (Главен юрисконсулт)

eXTReMe Tracker