Share |

Областна администрация в пълна готовност за изборния ден

Бюлетините за гласуване, избирателните списъци, изборните книжа и материали за парламентарни избори 2014 г. са доставени до всички общини от област Благоевград. Бюлетините са предадени от упълномощени представители на областна администрация и Районна избирателна комисия Благоевград на общинските администрации.
При извозването, всички изборни книжа са охранявани от ОД на МВР Благоевград. В момента общините ги разпределят за секционните комисии.
Утре, 04.10.2014г., бюлетините и изборните материали ще бъдат предадени на секционните избирателни комисии от представители на РИК и съответната общинска администрация. Служители от областна администрация Благоевград, ще дават дежурства в събота и неделя за да може да се реагира незабавно при евентуално възникване на проблем. В неделния, изборен ден, дежурните служители ще събират информация от общинските администрации за процента гласували, която ще се изпраща в Министерски съвет и Централната избирателна комисия.
Осигурени са и дежурни коли, които са на разположение на РИК, за проверки в секционните избирателни комисии при подаване на сигнали за нередности в изборния ден.
Направена е организация в фоайето на Драматичен театър „Н. Вапцаров“ и зала „Яворов“, където ще се приемат и обработват изборните резултати от всички СИК-ове на територията на област Благоевград.
На среща с представители от областна администрация, РИК, Дирекция пожарна и аварийна безопасност и ОД на МВР Благоевград е уточнена организация за приемане на изборните материали. Районът зад сградата на Регионална здравна инспекция до сградата на община Благоевград е предвиден за паркиране на автобуси. До сградата на театъра ще бъде позиционирана кола на пожарната, снабдена с генератор за ток, който ще се ползва при евентуално спиране на ел-захранването.

eXTReMe Tracker