Share |

Община Благоевград печели делото срещу Народно читалище „Никола Вапцаров” за кафе-клуба в сградата

Административен съд- Благоевград постанови решение в полза на Община Благоевград по казуса с кафе-клуба в сградата на Народно читалище „Никола Вапцаров-1866”. Съдът отхвърля жалбата на читалището за изземването на барчето, постановено със заповед на кмета на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Казусът за обекта, който е публична общинска собственост, възникна след решение на Общински съвет от 25 април 2014 г. за имота да се проведе търг за отдаването му под наем, след което кафе- клубът да бъде иззет по административен ред. Обектът бе иззет от общината, тъй като не изпълнява предназначението си за творческа дейност. Дългогодишен наемател на кафе-клуба и прилежащите към него помещения бе Костадин Угринов, който го стопанисваше срещу минимален наем от 600 лв.
Срещу изземването в Административен съд – Благоевград бе депозирана жалба от председателя на Народно читалище „Никола Вапцаров”, но тя бе оставена без уважение с решение на Административен съд от 18.12.2014 г.
Според Административен съд претенцията на Народно читалище „Н. Вапцаров” за обекта е неоснователна. В мотивите съдът е счел за неоснователна претенцията на читалището, тъй като за него е липсвало валидно основание за стопанисването на имота. Съдът напълно подкрепя мотивите, с които Кметът е издал заповед за изземване на мястото. За помещението, в което се намира кафе-клубът пък бе доказано, че не се използва за творческа дейност, каквото е било основното му предназначение. За да изпълнява тези си дейности, читалището разполага с достатъчно на брой зали и помещения и общинското решение за изземването му по никакъв начин не вреди на работата на читалището и творческите колективи към него.
Припомняме, че след проведен търг на 8 юли тази година, помещението бе отдадено под наем срещу 4771 лева, който ще влизат в общинския бюджет, а част от тях ще бъдат отделяни за нуждите на читалище „Никола Вапцаров”.

eXTReMe Tracker