Share |

Още нови детски и спортни площадки ще бъдат изградени през 2015 година в Благоевград

В изготвената инвестиционна програма на Община Благоевград за 2015 година общинското ръководство продължава своята политика за изцяло обновен и европейски облик на града, благодарение изграждането на нови детски и спортни площадки.
За целта в програмата са предвидени изграждането на модерни съоръжения в целия град. Изцяло нови 5 детски площадки ще станат факт в: ж.к „Еленово“ до блокове 56, 57, и 58; в ж.к. „Освобождение“; до блок 102 в ж.к. „Еленово“; две площадки в двора на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Четири детски площадки ще бъдат изградени в парка в ж.к. „Еленово“, обособени в цял един спортен комплекс с фитнес уреди на открито и зелени кътове за отдих. Детска площадка ще бъде изградена и при комплекс „Парангалица“. Децата от филиала на ОДЗ 3 в село Покровник също ще бъдат зарадвани от нова площадка.
Предстои да бъде направен и основен ремонт на вече съществуващите детски площадки в ж.к. „Запад“, на ул. „Огражден“ в кв. „Струмско“, на улица „Марица“ и детската площадка при блок 4 в ж.к. „Ален мак“.
През 2015 година благоевградчани ще имат перфектни условия за масов спорт, благодарение изграждането на още спортни площадки. Едната ще бъде построена в парка в ж.к. „Еленово“, втората ще стане факт парк „Бачиново“. Третата спортна площадка ще бъде в XI ОУ „Христо Ботев“ , а четвъртата - в VI СОУ „Иван Вазов“ с необходимите за това изкуствена трева, ограда и специално осветление. В квартал „Запад“ ще бъде извършен основен ремонт на спортната площадка. Ще бъдат проектирани игрища за баскетбол и футбол, с необходимата ограда и осветление за тях. Спортен кът ще бъде изграден при комплекс „Парангалица“. Основен ремонт ще претърпи и спортната площадка в квартал „Срумско“ .
Предвижда се и втори етап от изграждането на въжения парк на община Благоевград, разположен в парк „Бачиново“ . За да се гарантира безопасността на децата и гражданите в парка е предвидено изграждането на обезопасителна ограда.
Инвестиционната програма за 2015 година бе одобрена на редовна сесия на Общински съвет- Благоевград на 30 януари. На нея всички политически партии подкерпиха рекордният за тази година бюджет в размер на 60 млн лева.

eXTReMe Tracker