Share |

ОбСНВ- Благоевград започна кампания "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!"

Общински съвет по наркотични вещества към община Благоевград започна кампания за събиране на пакетирани хранителни продукти. Името на кампанията, която се организира съвместно с община Благоевград, Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград и Православен информационен център – Благоевград, е "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!".
Жителите на Благоевград могат да даряват пакетирани дълготрайни хранителни продукти в срок на годност като ориз, брашно, олио, макарони, захар, консерви, бисквити, вафли и други. Средствата ще се събират до 14 април 2015г. в сградата на общината- стая 516 (Офиса на ОбСНВ). Повече информация може да бъде получена на телефон 073/83-07-11. Събраните дарения ще се предоставят на Православния център в града, откъдето продуктите ще бъдат разпределени и предадени на семейства в нужда от Благоевград.

eXTReMe Tracker