Share |

Община Благоевград напомня: За да гласувате на местните избори през октомври, трябва да подадете адресна карта по настоящ адрес

Община Благоевград напомня, че 20 април е крайният срок за подаване на адресна карта, ако искате да гласувате на местните избори тази есен. Изискването се отнася за гражданите, работили или живели в чужбина, които искат да упражнят правото си на глас в община Благоевград. „Ако гражданите имат регистриран настоящ адрес в съответната държава, но в момента живеят на територията на община Благоевград, за да бъдат включени в избирателните списъци и упражнят правото си на глас на местните избори трябва да подадат адресна карта за промяна на настоящ адрес до 20 април 2015 г.”, припомнят специалистите от отдел “Гражданско състояние и регистрация”.
За да бъде извършена адресната регистрация, гласоподавателите трябва да посетят община Благоевград, отдел “Гражданско състояние и регистрация” – партер, всеки ден от 07.30 часа – 18.30 часа. Справки могат да бъдат направени на телефони: 073/88-44-28, 073/88-44-16; 073/88-44-17; 073/88-44-18.
Списъците за провеждане на избори се съставят по населени места съгласно постоянния адрес на лицата според Изборния кодекс. Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставяни под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко шест месеца в съответното населено място. Съгласно Изборния кодекс от избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България.

eXTReMe Tracker