Share |

ЖГЕРБ в област Благоевград отбелязаха Световния ден на информираност за аутизма

14-те структури на Жени ГЕРБ в Благоевградска област раздадоха информационни постери по повод 2 април - Световен ден на информираност за аутизма. Специалният плакат с информация за разпознаване и ранна диагностика на състоянието аутизъм при децата бе раздаден на директори и преподаватели в детски градини и училища, на лични лекари и специалисти от общинските центрове в областта.
„За нас е важно с тази инициатива да достигнем до повече хора, които да получат информация по тази тема. Така подкрепяме родителите на деца с аутизъм и самите деца. С изброените на постера маркери, с които могат да се разпознаят проявленията на това състояние, вярвам ще бъдем полезни на педагозите и лекарите”, коментира областният координатор на ПП ГЕРБ-Благоевград и народен представител Даниела Савеклиева.
Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел, която е член на Националния изпълнителен съвет на Жени ГЕРБ, подкрепи инициативата и се включи в повишаването на информираността по проблема с аутизма чрез Информационния си център в Благоевград.
"Здравето на децата е сред основните приоритети на Европейския съюз. Здравната стратегия на Съюза „Заедно за здраве“ насърчава инвестициите в достъп до здравеопазване като начин за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването и за борба със социалното изключване. Точно от това имат нужда и децата с аутизъм - да не бъдат дискриминирани въз основа на здравословното си състояние и да имат равни права с останалите си връстници. Инициативата на Жени ГЕРБ е важна стъпка именно в посока промоция на здравето и превенция срещу това заболяване. Повишаването на способността за ранна диагностика е един от начините за подобряване на здравето на децата и предотвратяване на болестта", коментира Мария Габриел.

eXTReMe Tracker