Share |

Пет фирми кандидатстват за саниране на втори и трети блок в Благоевград от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Комисия отвори днес публично имената на фирмите, които се състезават за изпълнител на обществена поръчка за „Изпълнение на инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. Позициите, за които са подадени кандидатурите на изпълнителите се отнасят за втори и трети блок, съответно в квартал „Запад” №55 и на улица „Братя Иванови” №1. За първата позиция са подали документи две фирми- „НСК София ЕООД” и „Строителство и саниране инженеринг консулт” ЕООД, а за втората три- „ПСГ” АД, „Енемона”АД и „Ай Би Си Консулт” ЕООД, която е и единствената благоевградска фирма.
Максималният финансов ресурс на възложителя, в лицето на общината е в размер на 1 399 716,04 лв. без ДДС.
Критерият за оценка в настоящата поръчка е ” икономически най-изгодна оферта”.
Припомняме, че в края на април се проведе открита процедура по отваряне на оферти за саниране на първия блок в кв. „Ален мак” - №36, вх. А, вх. Б и вх. В. Десет фирми подадоха документи за изпълнител на обществената поръчка.
Информацията за всяка стъпка от протичането на кампанията за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се качва на сайта на община Благоевград- www.blgmun.com. Повече от 50 % от блоковете вече са в процедури.

eXTReMe Tracker