Share |

Успешно и в срок текат ремонтните дейности в столовата на VIII СОУ "Арсени Костенцев” в Благоевград

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов провери на място процесa на строително-ремонтните дейности на новата зала за кетъринг-хранене и кафе-павилион в VIII СОУ "Арсени Костенцев”. Те ще бъдат приключени в срок, като учениците ще могат да се хранят в обособеното помещение още в началото на новата учебна година. Столовата е с капацитет над 130 места. Храната за учениците ще бъде приготвяна в кухня-майка и ще бъде доставяна при специални условия и през отделен вход, с цел спазване на нормативните изисквания.
Проектът, чрез който се реализира идеята, е на директора на учебното заведение и с пълното съдействие на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов. По-голяма част от средствата, отделени за реализацията на кухнята са осигурени от общинския бюджет, а останалите са съфинансиране от самото учебно заведение. Новата разливна кухня е съобразена с нуждите на целодневното обучение в училището. Тя е проектирана така, че учениците ще имат достъп до нея както от вътрешната част на училището, така и от двора. Интериорът е модерен и съобразен с всички санитарни изисквания, а подът ще бъде със специална керамична настилка, която предпазва от подхлъзване. Санитарно- битовите помещения са отделни за посетителите на стола и персонала.
В строително-ремонтните дейности е заложено и цялостно обновяване на външната спортна площадка.
Това е поредната стъпка на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов за подобряване условията в учебните заведения и предоставяне спокойна и приятна среда, отговаряща на нуждите на учениците.

eXTReMe Tracker