Share |

Доц. д-р Борислав Петров Юруков е новия ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“

Дoceгaщният заместник-ректор по научноизследователската дейност събра 275 гласа „за“ от общо 303 гласували членове на Общото събрание на Университета

На Общо събрание, проведено на 11 ноември 2015 г., доц. д-р Борислав Петров Юруков беше избран за ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за периода 2015-2019 г.
С първото си обръщение към членовете на Общото събрание, след избирането му за ректор, доц. д-р Юруков благодари сърдечно на всички свои колеги за доверието и сподели, че е наясно с голямата отговорност да бъде ректор на най-големия университет в Югозападна България и че ще работи с всички сили за утвърждаването на университета като водеща културна, образователна и научна институция на световно ниво.
Административният опит на доц. д-р Борислав Юруков включва и два четиригодишни мандата като декан на Природо-математическия факултет при Югозападния университет и зам.-ректор по научноизследователската дейност в екипа на проф. д.н. Иван Мирчев. Член е на Факултетния съвет на Природо-Математическия факултет и Академическия съвет на Университета. Доц.Юруков е бил и ръководител на катедра „Информатика“.
Досегашният ректор на ЮЗУ „Н.Рилски“ проф. д.н. Иван Мирчев му пожела :„ Да има достатъчно сили, за да променя нещата, които не може да приеме, много търпение и смирение, за да приеме нещата, които не може да промени и да е достатъчно мъдър, за да различава едните от другите неща“.
На заседанието за нов председател на Общото събрание беше избран проф. д.н. Иван Мирчев, а за зам.-председател проф. д-р Мария Кичева.

eXTReMe Tracker