Share |

Община Благоевград с бюджет над 56 млн. лева

Камбитов: Бюджетът е напълно реалистичен и постижим

С 27 гласа „за“, 5 „против“ и 4 „въздържал се“ беше приет Бюджет 2016 на Община Благоевград, който е в размер на 56 222 883 лева. Той е с над 1, 2 млн. лева по-висок от този миналата година, без да са повишавани данъците и таксите в общината. За делегирани държавни дейности през 2016г. са предвидени над 27 млн. лв., което е с 2 342 415 лв. повече от началния бюджет за 2015 година.
Кметът на Благоевград д-р Камбитов определи бюджета като напълно реалистичен, балансиран, постижим и генериращ икономика. „Бюджетът е икономически ориентиран, а Общината е най- големият работодател, тези 29 милиона са собствени приходи и с тези пари се генерира и заетост. За 2016 г. погледнете какво се очаква за инфраструктурата. До края на годината, трябва да реализираме онези 125 договора за санирането, като до септември месец Благоевград ще бъде с нова визията“, уточни д-р Камбитов.
Въпреки дебатите по време на редовното заседание на ОбС, съветниците се обединиха около факта, че бюджетът, гласуван днес е поредният много добър, който бележи ръст.
В инвестиционната програма през настоящата година за инфраструктура се предвижда привличането на външно финансиране на стойност над 3 млн, в това число СМР дейностите във връзка с изграждането на обектите в бившите казарми, проектите за ВиК системата- водопровод и канализация на ул. „Марица“, „Роден край“ , кръстовището на бул. „Джеймс Баучер“. През настоящата година започва и реализация на инфраструктурни проекти по ОП „Региони в растеж“ на стойност около 22 млн. лева. Част от тях, 9 500 000 лева, ще бъдат насочени за изграждане на три блока за социално слаби лица и семейства. В бюджета за 2016 година селата в общината също са приоритет. За малките населени места са заложени 875 000 лева капиталови разходи. В част от тях ще бъдат асфалтирани улици, изградени детски площадки, ще бъде подменено и осветлението. Община Благоевград се наложи сред лидерите в страната и по отношение на културата, където средствата са се увеличили значително за четири години. В капиталовите разходи са заложени средства за ремонти на детски градини и училища, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа. Община Благоевград има бюджет за образование, спорт, грижа за възрастните хора, хората в неравностойно положение. Благодарение на добрата финансова дисциплина Община Благоевград успя да влезе в новата финансова година с преходен остатък от около 3 млн. лева.

eXTReMe Tracker