Share |

В РИМ – Благоевград се проведе Международна научна конференция на тема „Първата световна война и България през 1916 година“

На 5 и 6 октомври 2016 г. в залите на РИМ – Благоевград се проведе Международна научна конференция на тема „Първата световна война и България през 1916 година“. Конференцията е част от общата инициатива на Военна академия "Георги С. Раковски", Институт за исторически изследвания - БАН; Институт за балканистика с център по тракология - БАН; „Военни клубове и военно-почивно дело"- МО; Македонски научен институт; Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва; Съюз на възпитаниците на военните на нв училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство; Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите; Военноисторическа комисия; областна администрация - Добрич; Община Благоевград; Община Добрич; Община Тутракан; Регионален исторически музей - Добрич; Регионален исторически музей - Благоевград; Исторически музей – Тутракан.
Участие в конференцията взеха представителите на РИМ – Благоевград, РИМ-Видин, РИМ- Перник, Македонски научен институт – София и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Забележително беше участието на гоститео от Унгария и Украйна – д-р. Чаба Зьобьок и полк. Сергий Стужук, които обърнаха внимание на връзките на унгарските дипломати с ВМРО между двете световни войни и отразяването на Първата световна война в руската историография от 1920 г. до наши дни. Заседанията бяха изключително интересни и посетени от голям брой гости на музея, граждани, военни и учени.
Във времето между научните заседания във фоаето на Регионален исторически музей – Благоевград беше открита изложбата – „Генерал-майор Константин Жостов – един достоен български офицер“. Изложбата показва материали и документи, принадлежали на Началник-щаба на Българската армия по времето на Първата световна война. Незаслужено забравен в миналите години, генерал Жостов отново заема мястото си сред достойните български военни и политици. По време на представянето на изложбата от д-р Кирил Алексиев беше награден ученикът Георги Зайков, който е победител в ученическия конкурс, посветен на генерала. Наградата беше обявена от д-р Биляна Карадакова, която е организатор на конкурса.

eXTReMe Tracker