Share |

Европейския съюз осъди България заради мръсния въздух

Съдът на Европейския съюз осъди България заради замърсяването на въздуха в страната.
"За чист въздух в Благоевград"

Европейската комисия заведе дело срещу страната през 2015 г. за неспазване на задълженията по директивата за качеството на въздуха. Днес съдът в Люксембург излезе със съдебно решение, съобщи Съдът на ЕС, цитиран от БТА

Съдът е решил, че България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от правото на Европейския съюз.
"С постоянното неспазване от 2007 г. до 2014 г., както на годишните, така и на дневните пределно допустими норми за концентрации на фините прахови частици в София, Пловдив, Варна, както и в Северна, Югозападна и Югоизточна зони, нашата страна не е изпълнила задълженията си за прилагане на директивата," гласи решението.

Засега не е постановена глоба за тези нарушения на страната. Защото при завеждането на иск за установяване неизпълнението на задължения по договора за съюза, Съдът се произнася дали държавите са спазили договорните си задължения.
Сезирането на Съда се предхожда от предварителна процедура на Европейската комисия, която цели да даде на държавата възможност за отговор на отправените срещу нея твърдения за нарушение.

Ако тази процедура не доведе до прекратяване на неизпълнението от държавата, пред Съда може да бъде предявен иск за установяване на нарушение на правото на ЕС.

eXTReMe Tracker