Share |

След спада през 2014г. БВП на Област Благоевград се повишава през 2015г.

Излязоха данните на Националния статистически институт

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Благоевград през 2015 година е 2 479 млн. лв. Това нарежда областта на 7 място в страната.

В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение се увеличил с 3.1%. Произведеният в областта БВП е 2.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 889 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2015 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Благоевград възлиза на 2 142 млн.лв., което е с 2.6% повече в сравнение с 2014 година.

Добавената стойност реализирана от дейностите в секторът на услугите е 1 231 млн. лв. и представлява 57.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2014 г. относителният и дял се увеличава с 1.8 процентни пункта.

През 2014 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 698 млн. лв. и представлява 32.6% от общата БДС за областта. Спрямо 2014 година нейният относителен дял се увеличава с 0.2%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 10.0% от добавената стойност на областта и е в размер на 214 млн. лева. Спрямо 2014 г. относителният дял бележи намаление с 2.0%

eXTReMe Tracker