Share |

Започват ремонтни дейности на улиците в малките населени места в община Благоевград

Започват ремонтните дейности по улиците в малките населени места в община Благоевград. Кметът д-р Атанас Камбитов назначи Комисия, която ще обхожда малките населени места, за да изготви списък с належащите за ремонт улици. Комисията включва и кметовете и кметски наместници по съответните места.

Ремонтните дейности ще започнат с улиците, които се нуждаят най- спешно от възстановяване. Жителите в малките населени места могат да подават сигнали и на „Горещия телефон“ на Община Благоевград - 073/88 44 34, всеки ден от понеделник до петък, от 8.30 до 17.30 часа. Комисията ще разглежда постъпилите запитвания и след проверка, ще бъдат предприети действия.

В момента се извършва и трасиране на улиците „Владая“ и „Бяло море“. Те също ще бъдат благоустроени.
Община Благоевград отправя апел към гражданите за съдействие при паркирането на превозни средства, за да могат дейностите да се извършват в срок.

eXTReMe Tracker