Share |

"Столицата на санирането" с още 53 обекта

Нови 53 сгради са одобрени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Благоевград. Финансирането на дейностите попада в предвидените 2 млрд. лева за реализиране на Програмата.

Сградите се намират, както в централна градска част, така и в кварталите на Благоевград.Предстои изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне технически паспорт за обектите. Дейностите ще продължат с реализиране на СМР, на база сключени договори между Община Благоевград и Сдруженията на собствениците.

До момента сключените договори за целево финансиране са 143 с общ брой 230 обекта. С одобрените 53 сгради, Благоевград затвърждава лидерското си място при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност.

eXTReMe Tracker