Share |

Започва "Благоустрояване на градската среда" в Благоевград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектното предложение е одобрено с Решение № РД-02-36-1355/08.11.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПРР (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция “Градско и регионално развитие”).
Проектът стартира на 18 ноември 2016 г. със сключения между Община Благоевград и УО на ОПРР Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0004-C01.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца – от 18.11.2016 г. до 18.11.2018 г.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер на 13 149 400.31 лв., от които:
Европейско финансиране: 11 176 990.26 лв., представляващи 85% от БФП, предоставена от ЕС чрез ЕФРР.
Национално финансиране: 1 972 410.05 лв., представляващи 15% от БФП, предоставена от УО на ОПРР.
Собствен принос: 28 103.81 лв.

Общата стойност на проекта възлиза на 13 177 504.12 лв.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните 4 обекта:

Благоустрояване на ул. “Марица” в участъка от бул. “Св. Димитър Солунски” до ул. “Иван Михайлов", като целта е да бъдат осигурени условия за безопасност на движението. Дължината на проектния участък е 635.24 л.м. Улица “Марица” е една от възловите улици в Благоевград, която свързва две от основните изходно-входни артерии на града в посока от и за гр. София, а по-конкретно бул. “Св. Димитър Солунски” и ул. “Иван Михайлов”, което създава значителната транспортна натовареност. В тази връзка нейното реновиране ще допринесе за подобряване на транспортната проходимост, достъпа на гражданите до намиращите се в близост обществени сгради (детски градини, училища) и спортни съоръжения, както и възможност за реализиране на нови строителни обекти в свободните зони, граничещи с улицата.

Проектът включва и първото цялостно обновяване на площад “Георги Измирлиев-Македончето”, който е изграден в годините 1985-1987 г. Площадът е едно от знаковите места в Благоевград, където са разположени основни обществени институции и е средище на едни от най-популярните музикални фестивали в страната, събирайки хиляди гости и жители на града. Именно високата му посещаемост е предпоставка за неговата реконструкция. Освен площадното, подплощадното пространство и фонтаните, подновено ще бъде и художественото осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър “Никола Вапцаров”, Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел “Ален мак”.

Проектът предвижда изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. “Св. Димитър Солунски”, ул. “Даме Груев”, бул. “Васил Левски”, бул. “Св.Св. Кирил и Методий” – до хотел “Ален мак” и от ул. “Марица” до ул. “Иван Михайлов”. Изграждането на велоалеи по основните градски булеварди и улици ще облекчи транспортния трафик, а от там ще се редуцират вредните емисии, отделяни в атмосферата., което заедно с изграждането на енергоспестяващо улично осветление ще създаде условия за подобряване на екологичната среда в централната част на града. От друга страна изграждането на велосипедни алеи ще даде възможност за свободно придвижване на хората, желаещи да спортуват, предоставяйки им сигурност при придвижването, без риск за тяхното здраве от евентуални инциденти. Ще се улесни движението, както на хората, така и на автомобилите и ще подобри уюта и удовлетвореността на живеещите и гостите на града.

Предстои благоустрояване и на IV-ти микрорайон в Благоевград, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. “Ветрен” до ЮЗУ “Неофит Рилски”. Районът е една от най-новите жилищни зони на града и се обитава предимно от хора в трудоспособна възраст. Мястото на живеене е в непосредствена близост до ЮЗУ и болничните заведения на Благоевград, ето защо неговото благоустрояване е крайно наложително, тъй като ще осигури добра транспортна обвързаност с централна градска част, както нормалното и безопасно придвижване на живеещите в района. Благоустроени ще бъдат шест улици, които са на земна основа (без настилка и без тротоари), а именно: ул. “Ветрен”, ул. “Роден край”, ул. “Черно море”, ул. “Съединение”, ул. “Независимост” и ул. “Руен”.

eXTReMe Tracker