Share |

Единствен кандидат за омбудсман на Община Благоевград

На провелото се миналата седмица заседание на временната Комисия за подбор на кандидати за обществен посредник за Община Благоевград, бяха разгледани постъпилите кандидатури за омбудсман. Председателят на комисията Гергана Янчева обяви, че има постъпили документи само от един кандидат, а именно доц. д-р Валентин Пенчев Василев. Членовете на комисията разгледаха подробно набора от документи и след кратко обсъждане приеха, че отговарят на изискванията.

Комисията тогава взе решение изслушването на кандидата да се проведе на 15 март.
В съответствие с взетото решение, днес Комисията по номинация проведе събеседване с допуснатия кандидат за обществен посредник на територията на община Благоевград доц. д-р Валентин Василев. По време на събеседването той изложи своите виждания за функцията на обществения посредник и начина на работа в изпълнение на делегираните му от нормативните актове правомощия.
Членовете на Комисията по номинация единодушно приеха, че кандидатът притежава необходимите експертни и личностни качества за изпълнението на функцията на обществен посредник и предлагат на Общински съвет - Благоевград за гласуване кандидатурата на доцент д-р Валентин Пенчев Василев за обществен посредник на територията на Община Благоевград.

Предложената кандидатура предстои да бъде одобрена с тайно гласуване на следващата редовна сесия на Общински съвет Благоевград на 30 март. Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.

eXTReMe Tracker