Share |

проф. д-р Иван Мирчев встъпи във втори ректорски мандат в ЮЗУ

Председателят на Общото събрание на Югозападния университет “Неофит Рилски” проф. д-р Илия Гюдженов връчи символите на представителната академична власт – ректорски жезъл и огърлица на избрания за втори мандат ректор проф. д-р Иван Мирчев.

Проф. д-р Иван Мирчев е изявен учен в областта на математиката и методиката на обучение по математика, като научните му интереси са в сферата на теория на графите, дискретните оптимизации, дискретна математика и нови образователни технологии.

Бил ръководител на Катедрата по информатика, зам.-декан и декан Природо-математическия факултет, научен секретар и два мандата заместник-ректор на Югозападен университет “Неофит Рилски”, основател и дългогодишен директор на Университетското издателство. Понастоящем е заместник-председател и член на Изпълнителното бюро на Управителния съвет на Съюза на математиците в България, член на УС на Българската федерация по баскетбол, действителен член на Международната академия на науките на висшето образование – Москва.

eXTReMe Tracker