Share |

Ще приемат в ЮЗУ и с оценките от матурата

Катедра Физика ще приема студенти в две специалности

За учебната 2012 / 2013 година катедра Физика ще приема студенти по Физика и Педагогика на обучението по физика и математика.

Приемът по двете специалности ще се извършва по два начина:

1. С посочена от кандидат-студента оценка от държавен зрелостен изпит (БЕЛ, математика, физика, химия, география или друг ) или с оценка от държавен практически изпит по техническа специалност. Балът се образува като сбор от: посочената оценка от ДЗИ (или ДПИ по техническа специалност), оценките по физика и математика от дипломата и средния успех от дипломата.

2. С оценка от кандидатстудентския изпит по физика или математика. Балът се образува като сбор от: оценката от кандидатстудентския изпит по физика или математика, умножена по коефициент 1,25; оценките по физика и математика от дипломата и средния успех от дипломата.

eXTReMe Tracker