Share |

ЮЗУ „Неофит Рилски” обяви първото класиране за кандидат-студентите

Срок за записване на новоприетите студенти: от 20 юли до 26 юли 2012 г. включително

В една от най-търсените и предпочитани специалност „Право” приемният бал е 25,07 , а задочната форма на обучение по същата специалност е 27,17. Това е и един от най-високите приемни балове.

След това се нареждат „Международни отношения” редовно, както и „Филмова и телевизионна режисура”, които са с бал 24,21 и професионално направление „Педагогика”, която е с приемен бал 21,78. Други специалности с по-висок приемен бал са „Счетоводство и контрол” с 21,57 , „Социология” задочно с 21,52 и „Психология” задочно 21,45. След тях се нареждат и „Социология” редовно с 18,89 , „Славянска филология” с 18,06, както и „История” с 17,61.

По наблюдения е установено, че специалностите задочно обучение са предимно с по-висок бал в сравнение с тези, които са редовно.

Записванията след първото класиране са започнали на 20 юли и ще продължат до 26 юли. Кандидат-студентите, които са приети на 1 класиране, но не се запишат, отпадат от другите класирания и местата им се заемат от следващите по бал, напомниха от университета. Ако кандидат-студентът е приет , но по специалност, която не е най-предпочитана от него, и иска да продължи в следващо класиране, това става автоматично след записването му, но ако реши, че не желае да бъде преместен на по-предно желание в следващото класиране, трябва а подаде декларация с изричното си искане.

Второ класиране ЮЗУ ще обяви на 27 юли.

eXTReMe Tracker