Share |

Над 350 студенти в ЮЗУ след трето класиране

Резултатите са качени вече и на сайта на вуза

Над 350 нови студенти приеха в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Вчера бе обявено третото класиране. Резултатите са качени на сайта на вуза.

От университета заявиха, че в това класиране има прекласирани студенти, както и новоприети студенти на мястото на тези, които са се отказали от първите две класирания. Записването на новоприетите студенти започна още вчера и ще продължи до 15 август включително. Необходимо е те да представят документ за платена такса за първия семестър за специалността, по която са приети, и диплома за средно образование (оригинал). Записалите се студенти автоматично участват в следващи класирания. Когато студентът е удовлетворен от специалността, по която е приет, има право да подаде декларация за неучастие в по-нататъшно класиране, напомниха от ръководството на университета. Очаква се в неделя да стане ясно четвъртото класиране и в понеделник сутринта да бъде оповестено.

На сайта на университета вече са качени и семестриални такси за обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен «бакалавър» и в образователно-квалификационна степен «магистър». Най-ниска е таксата за специалност „Педагогика” – 541,50 лв., а най-висока за специалностите „Изобразително изкуство”, „Музикално и танцово изкуство” и „Театрално и филмово изкуство” – 2082,50 лв. За специалност „Право” семестриалната такса е 834,40 лв., а за „Икономика” и „Туризъм” – 546,50 лв..

eXTReMe Tracker