Share |

Ден на отворените врата в ЮЗУ

Целта на кампанията е ученици от 11 и 12 клас да се запознаят на място с учебния процес в Югозападния университет, ред и условия за кандидатстване, материална база и др.
Програма за участие
13.30 часа - Откриване: Среща с представители на ректорското ръководство.
Място: АУЛА, УК1
14.00 часа - Презентация: Образователна и научна мисия на ЮЗУ "Неофит Рилски"; Професионални направления и специалности; материална база и др.
Място: АУЛА, УК1
14.30 часа - Среща с представители на централната и техническите комисии по приемане на нови студенти. Запознаване с ред и условия за кандидатстване, класиране, записване и др.
Център за приемане на кандидат-студенти - УК -1 зала 1102А
15.00 до 17.00 Среща на учениците с представители на факултетите /преподаватели и студенти/. Разглеждане на учебно-материалната, спортната база на Университета. Посещение на лекционни и семинарни занятия.

eXTReMe Tracker