Share |

72-ма желаещи да изучават китайски език в Югозападния университет

На официална среща с ръководството на Югозападния университет "Неофит Рилски" пристигнаха представители на Института "Конфуций" в София. На срещата се обсъди възможността за изучаване на китайски език в Югозападния университет, сътрудничество в областта на образованието, българската и китайска култура.
Заявилите желание студенти и граждани да изучават китайски език в Университета вече са 72-ма. Институтът "Конфуций" се ангажира да предостави свои преподаватели по китайски език и учебници по китайски език, написани на български. На този етап от сътрудничеството изучаването на китайски език може да се осъществи или под формата на курс , или под формата на избираема дисциплина, или и двете форми едновременно.
На срещата присъстваха Ректорът на ЮЗУ "Неофит Рилски" -проф. д.н. Иван Мирчев, зам.ректорите- доц. д-р Борислав Юруков и доц. д-р Траян Попкочев, проф. д-р Петър Миланов-началник на отдел "Международни проекти", както и деканът на Филологическия факултет- доц. д-р Антони Стоилов и зам.-деканът проф. д-р Магдалена Панайотова. От Института "Конфуций" присъстваха проф. Гъ Джъцян- представител на Китайската народна република в института, гл.ас. Антония Цанкова- директор на Института, г-жа Аксиния Колева- главен координатор на Института по учебната дейност и Ляйсан Дун - гост-лектор.
"Респектиран съм от философията и начинът на живот в Китай. Радвам се, ако заедно с изучаването на китайския език в Университета получим и перспектива за дълготрайно сътрудничество в областта на образованието и сътрудничеството ни с китайски университети", заяви Ректорът проф. д.н. Иван Мирчев.

eXTReMe Tracker